peníze za letenky 

Měli jste zaplacené letenky a kvůli pandemii COVID-19 byl Váš let zrušen?
Nechce Vám letecká společnost vrátit peníze za letenky a místo toho Vám nabízí vouchery či platbu odkládá?
Chcete čekat na zázrak nebo vzít osud Vašich peněz do vlastních rukou?

Pomůžeme Vám získat Vaše peníze za letenky zpět, a to po celé Evropě (zejména Česko, Rakousko a Německo).

Jak postupovat

Pokud chcete, abychom Váš případ bez jakýchkoli závazků pro Vás posoudili, vyplňte prosím kontaktní formulář níže a připojte k němu skeny či fotografie letenek a dokladu o zakoupení letenek (objednávku, emailovou korespondenci ohledně objednávky či kupní smlouvu).

Váš případ zdarma posoudíme ve lhůtě 3 pracovních dnů a sdělíme Vám, zda máte na vrácení kupní ceny za letenku nárok a zda případ k vyřízení přijímáme či nikoli.

Pokud Váš případ budeme ochotni převzít, zašleme Vám k podpisu smlouvu o právním zastoupení a plnou moc.

V souvislosti s právním zastoupením nebudete platit žádné soudní poplatky (tyto platíme za Vás), zálohy ani jiné platby. K vyúčtování odměny z naší strany dojde pouze v případě vymožení plnění od letecké společnosti. Budeme se samozřejmě snažit o vymožení maximální možné částky. Bližší podmínky naší odměny stanoví smlouva o právním zastoupení. Nenesete ani riziko úhrady nákladů řízení protistraně v případě event. neúspěchu ve sporu!

Budeme-li od Vás potřebovat doplňující informace, budeme Vás kontaktovat emailem na sdělené kontaktní adrese.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Nejčastější otázky a odpovědi

ANO, podle článku 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 máte nárok na vrácení pořizovací ceny letenky od letecké společnosti, který vzniká marným uplynutím 7 dnů od zrušení letu.
ANO, viz odpověď ad 1. Díky naší rakouské pobočce jsme schopni uplatnit Váš nárok i před rakouskými soudy a zastupovat Vás v řízení o zaplacení i v případném exekučním řízení v Rakousku.
ANO, v případě, že odlet či přílet měl být na území Rakouska, jsme schopni podat žalobu i proti např. španělské letecké společnosti.
ANO, díky síti spolupracujících advokátů v celé Evropě jsme v zásadě schopni zajistit vymáhání Vašich nároků i v jiných evropských zemích.
NE, COVID-19 je tzv. mimořádnou okolností a v případě zrušení letu z tohoto důvodu a včasného oznámení tohoto zrušení letu předem, nárok na vrácení pořizovací ceny sice máte, ale další nároky na kompenzaci dalších škod nemáte.
Zde je odpověď poněkud složitější, protože v případě objednání více tzv. souborných služeb cestovního ruchu (např. kombinace letenka + ubytování, doprava autobusem + vstupenky do muzea, přeprava lodí + nájem osobního automobilu v cílové destinaci apod.) se jedná o tzv. zájezd, jehož zrušení má jiná pravidla než pouhé zrušení letu. I těmito případy se zabýváme, nicméně nespadají pod službu penízezaletenky.cz. V případě Vašich dotazů k takovýmto případům nás kontaktujte na bumama@bumama.cz. Více k tomuto tématu např. na https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/komu-zbude-cerny-petr
V případě vstupu letecké společnosti do insolvence přihlásíme Vaše pohledávky do insolvenčního řízení. Nemůžeme samozřejmě garantovat, že v rámci insolvenčního řízení budou Vaše pohledávky uspokojeny. Nicméně nejste povinni hradit v souvislosti s přihláškou pohledávky do insolvence žádné další náklady či poplatky, platí původní dohoda o naší odměně založená na principu, že odměnu účtujeme pouze v případě vymožení (byť částečného) plnění pro Vás.
Soudní poplatek obecně platí žalobce, tedy měl/měla byste jej platit Vy. Nicméně v rámci smlouvy o poskytování právních služeb, kterou s námi uzavřete, se zavazujeme tento soudní poplatek za Vás uhradit. Také riziko náhrady nákladů řízení protistraně neseme rovněž my, a to na základě uzavřené smlouvy s Vámi. Budeme se pochopitelně snažit ve sporu uspět a dosáhnout přisouzení maximální možné částky. Nemůžeme však 100% úspěch ve věci garantovat a rovněž nemůžeme zaručit ani zaplacení přisouzené částky ze strany povinné letecké společnosti. Splnění této povinnosti bude záviset na ekonomických možnostech letecké společnosti.

Aktuality

28. září 2023

Dne 28.9.2023 se partner kanceláře Mgr. Vávra a advokátní koncipient Mgr. David Peprla – Goldberger zúčastnili ve Vídně jednodenní konference o leteckém právu, zejména zaměřené na nároky cestujících z letecké přepravy vůči leteckým společnostem. Oba právníci se dozvěděli mnohé zajímavé informace z aktuální praxe rozhodování těchto sporů rakouskými soudy i ESD v Lucemburku, které jistě využijí ve prospěch klientů kanceláře právě při zastupování v těchto věcech proti leteckým společnostem v řízeních před českými a rakouskými soudy.

11. března 2021

Insolvence ČSA: Městský soud v Praze rozhodl dne 10.3.2021 o úpadku společnosti ČSA. Přihlášky pohledávek do insolvence lze podávat do 10.5.2021. Nové pohledávky vůči ČSA k vymáhání nepřebíráme!

01. září 2020

Rádi bychom Vás informovali, že již evidujeme první vymožená plnění vůči leteckým společnostem na základě předžalobních výzev. Aktuálně je vymáhání ztíženo moratoriem před věřiteli ohledně společností Smartwings a České aerolinie a.s., ovšem vůči ostatním společnostem jako např. Laudamotion, IBERIA, Austrian Airlines, Lufthansa atd. ve vymáhání pokračujeme.

bar

Kontaktní formulář

Vyplňte a odešlete prosím kontaktní formulář. Váš případ zdarma posoudíme ve lhůtě 3 pracovních dnů a sdělíme Vám, zda máte na vrácení kupní ceny za letenku nárok a zda případ k vyřízení přijímáme či nikoli.

Nabídnutí voucheru ze strany letecké společnosti
Přijetí voucheru ze strany cestujícího
Jiná nabídka plnění letecké společnosti (pokud ano, jaká?)
Objednali jste si u prodejce letenek i jiné služby, např. ubytování, pronájem vozidla či sportovního nářadí, lístky do muzea, na koncert apod. (pokud ano, jaká?)

Připojte kopie letenek a objednávky / smlouvy o nákupu letenek a dokladu o zrušení letu v důsledku COVID-19

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů v rámci projektu penizezaletenky.cz a beru na vědomí informace zde uvedené.

 

Kdo vás bude zastupovat

Bulinský & Vávra, advokátní kancelář, s.r.o. má 30ti letou historii a poskytuje právní pomoc klientům v širokém spektru právních oblastí, včetně cestovního práva.

Součástí advokátní kanceláře je samostatné specializované oddělení pro hromadnou správu pohledávek, kterým je dosahováno rychlého a efektivního vymáhání pohledávek klientů. Peníze za letenky Vám v Rakousku vymůžeme díky pobočce advokátní kanceláře ve Vídni a prostřednictvím sítě lokálních spolupracujících advokátů v celé Evropě.

 

Více informací na www.bumama.cz

Právní úprava

Nárok na vrácení zaplacené kupní ceny za letenky do 7 dnů od zrušení letu v důsledku COVID-19 vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, konkrétně z článku 8 odst. 1.

Cestující nemá v případě letu s leteckou společností z EU povinnost přijmout v případě zrušení letu v důsledku COVID-19 voucher nabízený leteckou společností.

Reference

24. června 2022

Dobrý den.
Tak to jste velcí borci! Já už jsem ty peníze odepsal.
Vše v pořádku, peníze dorazily.
Pokud na to přijde, tak bych se určitě znovu rád ozval, případně Vás doporučil.
Děkuji, dobrá práce.
S přátelským pozdravem
D.K.

16. června 2022

Dobrý den pane magistře,
tak to je opravdu skvělá zpráva, dokonce jsem zjistila, že částka v plné výši mi již byla připsána na účet.
Chtěla bych Vám tímto mnohokrát poděkovat za pomoc při vyřešení naší situace.
S přáním hezkého dne M. P.

9. června 2022

Dobrý den,
velmi děkuji za Vaše úsilí při vymáhání finančních prostředků od letecké společnosti Emirates za zrušenou letenku. Ani jsem nečekal, že se Vám to ještě povede.
Ještě jednou Vám srdečně děkuji. Pro téměř 80ti letého důchodce Váš e-mail a následný náhled do mého bankovního účtu představoval velmi příjemnou zprávu. Rád budu Vaši advokátní kancelář dále doporučovat svým známým.
Srdečně zdraví a mnoho dalších úspěchů Vám do Vaší činnosti přeje
J. K.

17. května 2022

Dobrý den, moc děkuji za Vaši spolupráci trvalo to tedy dlouho, ale vím, že se na Vás můžu kdykoli zase obrátit.
Samozřejmě souhlasím s odměnou pro Vás.
Přeji krásný den a další úspěšné vyřízení žádostí od klientů.
Peníze budu tedy v nejbližších dnech očekávat na účtě.
S pozdravem krásného dne
H.L.

5. dubna 2022

Dobrý den,
děkuji Vám velmi za Vaše služby, s kterými jsem byla spokojená.
S pozdravem
H. J.

8. března 2022

Dobrý den,
Předem bych Vám chtěl moc a moc poděkovat. Jste nejlepší. Pokud v budoucnu budu potřebovat Vaše služby určitě se na Vás obrátím. Moc děkuji.
S pozdravem
J. Ř.

8. března 2022

Vážený pane Mgr. Vávro,
peníze za letenku mám již na účtě. Mnohokrát Vám děkuji za rychlé a kladné vyřízení, bez Vás bych ty peníze nedostala.
Promiňte mi ten výraz, ale jste bezva. Děkuji.
S pozdravem Z.

28. února 2022

Vážený pane Vávro,
peníze jsem dnes dostal na účet. Ještě jednou Vám děkuji za právní pomoc.
S pozdravem
M. H.

9. února 2022

Dobrý den, pane Vávro,
děkujeme za informace, platba v pořádku dorazila na oba naše účty.
Moc děkujeme za Vaši pomoc a perfektní služby. V případě potřeby se na Vás rádi opět obrátíme.
Přejeme Vám hezký den,
A. L. a T.B.

25. ledna 2022

Dobrý den, děkuji za zprávu a za Vaši práci. Za všechny
Y. B.

25. ledna 2022

Dobrý den.
Ano mohu Vám potvrdit, že výše uvedená částka mi byla dnes připsána na účet, čímž i já považuji tuto záležitost za vyřízenou.
Mnohokrát Vám a celému týmu děkuji a vaše služby budu doporučovat.
Hodně zdraví a úspěchů s úctou přeje Z. M.

11. ledna 2022

Dobrý den pane Vávro,
peníze dorazily v pořádku, děkuji Vám i celé Vaší kanceláři za zastupování.
zdraví J.M.

24. prosince 2021

Dobrý den,
chtěl bych Vám poděkovat za úspěšné vyřešení případu. Bez Vaší pomoci bych se návratu peněz pravděpodobně nikdy nedočkal.
Ještě jednou děkuji a přeji krásné Vánoce a úspěšný rok 2022.
S pozdravem
V.P.

21. prosince 2021

Dobrý den,
Děkuji za dobrou zprávu a zároveň děkuji za skvělé služby.
M.R.

14. prosince 2021

Dobrý den,
potvrzuji, že uvedené částky byly připsány na účet a velmi děkuji za profesionální služby a skvělou komunikaci. Přeji vám mnoho dalších úspěchů.
Moc ráda doporučím vaši společnost dalším případným klientům.
S pozdravem..
Ž.F.

2. prosince 2021

Vážený pane magistře,
peníze byly v pořádku připsány na účet. Děkuji Vám za zastupování.
Jsem velmi rád, že jsem si Vás vybral.
S pozdravem,
M. T.

2. prosince 2021

Vážený pane Mgr. Michale Vávro,
peníze byly v pořádku připsány na účet. Děkuji Vám za zastupování.
Ještě jednou děkuji za kladné a rychlé vyřízení i za ochotu.
S pozdravem
K.J.

19. listopadu 2021

Dobrý den Vávro,
chtěl by jsem Vám poděkovat za Vaše služby. Byl jsem mile překvapen.
Peníze jsou připsané na účtu.
S přáním pokud možno hezkých dní
L.V.

29. října 2021

Dobry den, peníze mně nyní dorazily.
Moc Vám děkuji za Vaše služby, jsem rád, že jsem se obrátil v této záležitosti na Vás.
Přeji Vám další úspěchy.
V.B.

5. října 2021

Vážený pane Vávro,
tímto potvrzuji, že částka přišla na můj účet. Velmi děkuji za úspěšné vyřešení této záležitosti a seriózní přístup z Vaší strany.
S pozdravem
J.B.

26. srpna 2021

Dobrý večer, Váženy pane Vávra.
Chtěla bych Vám poděkovat za kladné vyřízení mé žádosti, peníze máme na účtě.
V.

9. srpna 2021

Vážený pane magistře,
velice děkuji za perfektní spolupráci. Ráda Vás budu doporučovat.
S pozdravem a přáním hezkého léta,
P.H.

12. května 2021

Dobrý den pane Vávro.
Děkuji Vám za tuto potěšující zprávu a Vaše zastoupení. Sám bych toho nedosáhnul.
Jsem velmi rád, že jsem si Vás vybral.
Přeji krásný den.
ŠM

7. května 2021

Dobrý den,
mnohokrát děkuji za Vaše právní služby a skvěle zprávy.
S přáním příjemného jara
PD

19. dubna 2021

Dobrý den,
klobouk dolů..:) Já už ty peníze odepsal. Pokud byste potřebovali pozitivní recenzi, napište kam, vložím ji.
Děkuji a přeji hezký den.
M

19. dubna 2021

Vážení,
faktury byly dnes uhrazeny. Děkujeme za vaše služby, v případě potřeby se na Vás určitě obrátíme.
S pozdravem
MS

14. dubna 2021

Dobrý den pane advokáte,
děkuji za Vaši informaci a s důvěrou, tak jak jsem se na Vás již obrátil dříve se rád svěřím do Vaší péče a odborného postupu s vymáháním pohledávky u společnosti...
S díky za Vaši vstřícnost a Váš čas
SV

29. března 2021

Dobrý den,
mockrát děkujeme za celé vyřízení. Peníze již máme na svých účtech.
Ještě jednou moc díky, Vaší pomoci si velice vážíme!
S pozdravem a přáním mnoho zdraví a úspěchů,
JK

26. března 2021

Dobrý den,
Mnohokrát Vám děkuji za vyřízení. Potvrzuji, že zmíněnou částku mám už na účtě.
Přeji hezký zbytek dne,
s pozdravem
TM

26. března 2021

Vazeny pane magistre,
velmi vam dekujeme za pomoc, jste posel dobrych zprav.
Vam i vasemu tymu preji hodne dalsich pracovnich uspechu a nam vsem brzky navrat do normalnich zivotu.
S diky a pozdravem,
MD

25. března 2021

Happy! Jste borci. Velmi děkujeme! K

17. března 2021

Hezký den pane Vávra,
ještě jednou děkujeme za Vaše skvělé služby.
S pozdravem
manželé S

16. března 2021

Vážený pane magistře;
děkuji Vám velmi - jste zlato; peníze dnes přišly na můj účet.
Děkuji za kontakt s Vámi. S pozdravy JM🍀

12. března 2021

Dobrý den,
děkuji za dobrou zprávu ve špatných časech.
JB

5. března 2021

Dobrý den,
děkuji moc za pomoc, pokud by nebylo vaší reklamy v rádiu, vymáhání peněz bych vzdal…
S pozdravem MD

24. února 2021

Dobrý den, platba přišla na účet. Mockrát děkujeme a přejeme hezký den. D

24. února 2021

Vážení přátelé,
potvrzujeme přijetí Vámi poukázané částky na náš účet, současně Vám děkujeme za Vaši pomoc.
Pěkný den
manželé P

10. února 2021

Vážený pane Vávro, ještě jednou děkuji za účinnou pomoc, kudy chodím, tudy Vás chválím :-)
Děkuji a přeji hezký den
B